50 – ASIS TARPTAUTINIS JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSAS

2021 02 16

    Startuoja 50 -asis Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. Šiemet jo tema - ,,Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID – 19 pandemijos metu“, kuriame dalyvauja 6c klasės mokinys Andrius Jurevičius. Jo laiškas skirtas tėveliui, dabar gyvenančiam Norvegijoje.

     Andrius nuoširdžiai pasakoja, ką jis patiria, kokius jausmus išgyvena nematydamas artimiausių žmonių – tėčio ir senelių.

                                   Ištrauka iš jo laiško:

 Net ir šiandien, per nuotolinę virtualią pamoką, vienas bendraklasis ėmė smarkiai kosėti... Nors mokomės per nuotolį, tačiau nežinau, kodėl išsigandau. Greit nulėkiau į gretimą kambarį, užsidariau duris ir kelias minutes tenai stovėjau.... Atsipeikėjau supratęs – panikuoju… Juk aš ne mažylis, kuris ir kiškio bijo.... Paskui kiek nusiraminau, giliai įkvėpiau tris kartus oro ir vėl grįžau į pamoką. Įdomus mokytojos pasakojimas nukėlė mane į tolimą praeitį, kai žmonės neturėjo net antibiotikų... Jie vis vien džiaugėsi gyvenimu, kovojo už įdomesnę savo ir vaikų ateitį. Pasidarė gėda, kad aš nebesugebu džiaugtis už lango žiema, kad nerimauju, panikuoju... Juk esu mylimas ir myliu jus – tave, mamytę ir senelius.

  Pasaulio mokslininkai sukūrė priešnuodį virusui – vakciną. Greit ir seneliai bus paskiepyti. Aš galėsiu pas juos be baimės ateiti, parodyti, ką išmokau per šokių repeticijas. Tu sugrįši namo... Vėl linksmai plepėsime - pasakosime tikras ir išgalvotas istorijas, kursime planus, į kokį pasaulio kraštą reikės nuskristi...

  Tikėkimės, kad šis nuoširdus mūsų mokyklos mokinio laiškas vertinimo komisiją sujaudins...

 Lituanistė Vilieta Juškienė

LIETUVOS SEIMO ORGANIZUOTAME RAŠINIO KONKURSE

2021 02 16

  Artėjant trisdešimtosioms Sausio 13 - osios metinėms Lietuvos Seimo narė Irena Haase organizavo rašinio konkursą ,,Laisvės karta sako jiems ,,Ačiū”, kurio tikslas – pagerbti Sausio 13 -osios aukas ir visus, apgynusius laisvę. Šiame konkurse dalyvavo per tris šimtus Lietuvos mokinių (penktokų – dvyliktokų).

  Didžiuojuosi ir džiaugiuosi mūsų mokyklos šeštokais Kasparu Razma ir Andriumi Jurevičiumi, bandančiais suvokti mūsų tautos istoriją ir kultūrą bei perteikti autentišką Sausio 13 - osios įvykių medžiagą artimųjų žmonių prisiminimais.

                              Fragmentas iš Andriaus Jurevičiaus esė:

  Artėjo lemiama 1991 m. sausio 13 d. Mano močiutė ir senelis buvo prie televizijos bokšto su kitais klaipėdiečiais, atvykusiais į Vilnių ir siekusiais apginti savo žemę ir būsimųjų kartų laisvę. Net pasigirdus šūviams, priartėjus tankams, įsiveržus  okupantams į televizijos bokštą ir užgesus jame šviesoms, taikios žmonių minios nepavyko išgąsdinti... Plevėsuojant  Lietuvos Trispalvėms, šnibždant maldos žodžius: ,,Tėve mūsų, kurs esi danguje“, jų akyse degė ryžtas, kad  žūtbūt reikia apginti Tėvynę, kad ir kas atsitiktų, nesitraukti... Dabar ar niekada!

  Štai ką papasakojo Kasparo Razmo seneliai - vilnietė mokytoja ir Šiaulių dramos teatro aktorius.

                             Prsiminimų fragmentas

 Mano močiutė – mokytoja. Ji pasakojo, kad jos bendradarbės vyras, dirbęs televizijoje vairuotoju, buvo labai drąsus žmogus - tyliai įsliūkinęs į televizijos patalpas surinko filmavimo aparatūrą ir paslėpė miške. Vėliau po visų įvykių jis buvo apdovanotas už drąsą ir ryžtą.

  Mokytojai buvo kviečiami stovėti Garbės sargyboje prie žuvusiųjų karstų Sporto rūmuose. Močiutė pasakojo, kad tai buvo pačios ilgiausios minutės jos gyvenime. Dėl nenusakomo vidinio skausmo ir liūdesio krėtė šaltis. Tos dešimt minučių slinko kaip visas šimtmetis, bet noras išreikšti pagarbą žuvusiesiems nustelbė viską. Tūkstančiai žmonių atvyko išreikšti paskutinę pagarbą pašarvotiems Laisvės gynėjams... 

  O senelis, Šiaulių dramos teatro aktorius, tada savo miesto širdy iš teatro balkono su kitais aktoriais skaitė eiles, įkvepiančias žmones, dainavo dainas apie laisvę, atidavė pagarbą Laisvės Gynėjams. Taip jie siekė parodyti TAUTOS VIENYBĘ  ir buvo mūsų Lietuvos didvyrių dalis.

   Pasibaigus konkursui šiems mokiniams buvo atsiųstos Lietuvos Seimo Padėkos, kuriose akcentuojama – didžiuojamės, kad mūsų šalyje auga tokie Laisvę vertinantys ir kūrybingi žmonės, kaip Andrius ir Kasparas.

Lituanistė Vilieta Juškienė

MOKINIŲ KŪRYBA ,,VAKARŲ EKSPRESO“ LAIKRAŠTYJE

2021 02 16                    

Manyčiau, kad istorinė ir kultūrinė patirtis skatina jauną žmogų pažinti ne tik literatūrą, bet svarbiausia - save. Be abejo, tai yra atradimo diskursas, nes kūrėjas, tarsi Stinkso mįslę menantis Edipas, savo kūrybinį nuotykį interpretuoja skaitytojui jau kaip šventosios Gralio taurės ieškojimą - savęs pažinimą.

Laikraštis ,,Vakarų ekspresas“ skelbė savo puslapiuose gražiausius Klaipėdos miesto mokyklų mokinių darbus rubrikoje ,,Aš tikrai myliu lietuvių kalbą“.  Mintimis apie literatūrą, samprotavimais apie šiuolaikinį pasaulį bei su savo poetine kūryba supažindino Vytauto Didžiojo, ,,Aukuro“, ,,Varpo“ gimnazijų, Klaipėdos licėjaus, ,,Versmės“ progimnazijos mokiniai.Mūsų mokyklos trijų mokinių kūryba taip pat buvo išspausdinta šioje rubrikoje (juos paruošė lituanistė Vilieta Juškienė). Mūsiškiai pirmiausiai kūrybos versmių ieškojo gimtojo krašto – Mažosios Lietuvos – etnokultūroje ir tautosakoje.

7c klasės mokinės Auksės Skvarčiauskaitės pasakoje ,,Keliaujant po senamiestį“ pagrindinis personažas katinas, kurį miestelėnai vadina Eik Iš Čia, vedžioja skaitytoją siauromis senamiesčio gatvelėmis.

                                                Pasakos fragmentas:

Kol lankiau savo draugus, danguje sužibo žvaigždės. Jų tiek daug ir visos tokios ryškios. Ir vėjas nuo upės kedena mano uodegą, turiu bėgti. Net ir katinui reikia užuovėjos. Tyliai tyliai prabėgu pro Miesto sargą – šunį. Džiaugiuos, kad jis name įkalintas. Stovi toks visas išdidus turgaus aikštėje. Prabėgu pro jį nesustodamas. Mes, katinai, šunų nemėgstame. Skuodžiu uodegą pabrukęs, tyliai letenėlėmis liesdamas akmenuotą grindinį. Pas vaiduoklį lekiu, pas savo draugą vaiduoklį Kaip visada, vaiduoklio nėra namuose. Tik žibintas paliktas. Ko gero, man, kad greičiau kelią rasčiau. Prisėdu po vaiduoklio apsiaustu. Čia ir numigsiu iki ryto, kol pirmieji saulės spinduliai palies bundantį miestą.

Laikraštyje yra išspausdinti 6c klasės mokinio Kasparo Razmo du kūrinėliai – pasaka ,,Senamiesčio peliukas“ ir sakmė ,,Kurėnas”.

                                                  Paklausykite pasakos ,,Senamiesčio peliukas” pradžios:

Senamiesčio gilumoje gyveno mažas peliukas. Jis buvo draugiškas, guvus ir ne per daug įkyrus kaimynams. Kartais kepyklėlės trupinėliu pasivaišindavo, kartais sūrio gabalėlį iš „Džiugo“ krautuvėles nutverdavo – juk gyvenime suktis kažkaip reikėjo. Peliukas turėjo vieną vienintelę priešę - aštriadantę Žiemą.

6c klasės mokinys Andrius Jurevičius – šiuolaikinės pasakos kūrėjas. Romukas, pasakos ,,Telefonas” veikėjas, griaudėjant perkūnui netikėtai atsiduria telefone.

                                            Kas nutiko, paskaitykite:

Berniukas pabudo apšviestas akinančios šviesos. Iš pradžių nesuprato, kur jis yra… Apsižvalgęs aplinkui vos nešūktelėjo iš nuostabos… Telefone! Kas keisčiausia – nebuvo čia nei klaiku, nei baugu. Į tolį vedė gatvė, prie kurios glaudėsi namukai – rinkmenukai, vaikų vadinami failiukais.

Atsiverskite internete laikraštį  ,Vakarų ekspesas” ir leiskitės į literatūrinę kelionę su šių mokinių sukurtais personažais. Įdomios Jums kelionės!

Lituanistė Vilieta Juškienė

Užgavėnių kaukių paroda

2021 02 16

4b klasės mokinių kūrybinių darbų paroda "Užgavėnių kaukės"

Mokytoja G.Kairienė

Mokinių sveikinimai

2021 02 16

Priešmokyklinukų ir pirmokų sveikinimas

2021 02 12

Patys mažiausieji priešmokyklinukai ir pirmokai sveikina Lietuvą su gimtadieniu ir siunčia savo darbelius. Pasižvalgykite po vaikų darbus.

Mokytoja S.Gudavičienė

Antrų klasių pamokėlė, skirta Vasario 16 dienai paminėti

2021 02 12

Antrų klasių mokiniai smagiai paminėjo vasario 16 – ąją. Mokiniai buvo supažindinti su svarbiais istoriniais įvykiais. Savo žinias pasitikrino atsakydami į klausimus: Ką žinai apie Lietuvą ? Savo meilę tėvynei įamžino piešiniuose.

Mokytojos: Birūta Zubrickienė, Ligija Ubartaitė, Rita Kušlienė, Jūratė Ramanauskienė.

Šeštokų bendradarbiavimo pamoka

2021 02 12

Šiandien, Vasario 12-ąją dieną, vyko bendradarbiavimo pamokos, skirtos Vasario 16-ajai paminėti. Šių pamokų metu visos Lietuvos mokyklos galėjo kartu jungtis į bendras veiklas ir tokiu būdu švęsti laisvę. 6b klasės mokiniai turėjo unikalią progą susipažinti ir kartu mokytis su Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos 6c klasės mokiniais. Mokiniai pristatė savo mokyklas, gimtuosius miestus bei sukūrė muzikinius sveikinimus. Praktinių veiklų metu rašė sveikinimus Lietuvai. 12 valandą mokiniai jungėsi į „Didžiausią bendradarbiavimo pamoką “Vasario 16- ąjai paminėti. Tikimės, kad draugystė ir toliau tęsis, o pasibaigus karantinui, galėsime vieni kitus pamatyti gyvai prie Baltijos jūros ar Vilniuje Katedros aikštėje Labai džiaugiamės, kad galėjome susitikti su bendraamžiais ekrane ir širdyse bei pasveikinti Lietuvą. Nuostabi patirtis.

Klasės auklėtoja V.Kerdokienė

Pamoka ,,Lietuva – tai aš, Lietuva- tai mes!

2021 02 12

Šiandien penktų klasių mokiniai išradingai ir linksmai paminėjo vasario 16-ąją. Renginys ,,Lietuva – tai aš, Lietuva- tai mes!“ vyko nuotoliniu būdu. Visi dalyviai, pasipuošę lietuviška tautine atributika, Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimą pradėjo Tautiška giesme. Mokiniai buvo supažindinti su svarbiais istoriniais įvykiais, vedusiais į nepriklausomybės paskelbimą ir plačiau sužinojo apie patį Nepriklausomybės akto pasirašymą. Savo žinias penktokai pasitikrino virtualioje Kahoot viktorinoje. Pirmos vietos nugalėtojais tapo Greta 5a kl. ir Tautvydas G. 5c kl., antros vietos Monika 5c kl., trečiąja vieta pasidalino Nojus 5a kl. Herkus 5a kl. Arminas 5a kl. ir Skomantas 5a kl.

Kartu  su tėvais mokiniai įamžino savo meilę tėvynei nuotraukose, ant delnų rašė linkėjimus Lietuvai, kuriuos sutalpinome į bendrą penktų klasių koliažą. Stebino mokinių išradingumas ir fantazija.

12 valandą  mokiniai jungėsi į  „Didžiausią bendradarbiavimo pamoką“ vasario 16- ąjai paminėti.

Auklėtojos Odeta, Ligita, Jolanta.

Pamoka "Teplazda Trispalvė"

2021 02 12

Šiandien visi 8 kl. mokiniai susirinko bendrai pamokai „Teplazda Trispalvė". Pamokos metu sukūrė sveikinimą Lietuvai, susirungė protų mūšyje "Mano Lietuva", sudalyvavo didžiausioje bendradarbiavimo pamokoje su kitais Lietuvos mokiniais ir atsisveikindami vienas kitam palinkėjo gražios šventės ir saugių atostogų! Pasižiūrėkite aštuntokų sveikinimą.

8 kl. auklėtojos

7b ir 7c kl. bendras projektas "Šypsausi tau, Lietuva"

2021 02 12

Paraginti auklėtojų, 7b ir 7c kl. mokiniai nusprendė vasario 16-ąją paminėti savaip. Vaikai piešė sniege savo šypseną su tautiškumo simboliais ir dovanojo ją Lietuvai. Bendrame klasės užsiėmime vaikai rinko gražiausią šypseną ir vienas kitam pristatė ką žino apie Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Dalinamės nuostabiais vaikų darbais.

Auklėtojos Loreta ir Jurgita

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.