Mokytojai

 

Progimnazijoje dirba  51 mokytojas:

 • 1 profesorius
 • 1 mokslų daktaras
 • 1 atestuotas mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai
 • 33 atestuoti mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai
 • 2 atestuoti vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai
 • 13 atestuoti mokytojo kvalifikacinei kategorijai

Mokytojo pareigos ir atsakomybė:

 • Planuoti savo ugdomąją veiklą.

 • Pasirengti pamokoms bei neformaliojo švietimo veiklai ir jas tinkamai organizuoti.

 • Nešališkai vertinti mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus.
 • Tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (el. dienyną, mokinių asmens bylą).

 • Rengti mokinio individualaus ugdymo ir dalykų programas, jei jos nėra patvirtintos nacionaliniu lygmeniu, konsultuoti mokinius ir mokyklos nustatyta tvarka organizuoti atsiskaitymą už ugdymo programoje numatytus pasiekimus.

 • Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka mokyti mokinį namuose ar sveikatos priežiūros/medicinos pagalbos įstaigoje, jeigu jam paskirtas toks mokymasis.

 • Dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, rengti dalyko ugdymo programoms pritaikytas programas.

 • Nedelsiant imtis adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus: mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą.

 • Užtikrinti mokinių saugumą ugdymo procese.

 • Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, brandos egzaminų vertinimo ir apeliacinėse komisijose.

 • Tobulinti savo kvalifikaciją.

 

 

Vadovaujančio klasei mokytojo pareigos:
 • supažindinti klasės mokinius bei tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) su mokinio elgesio, mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis;

 • ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;

 • planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklą ir renginius, įtraukti į juos tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus);

 • bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje dirbančiais mokytojais (mokinių tėvais (įtėviais, globėjais ar rūpintojais), švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas;

 • tvarkyti mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (el.dienyną, asmens bylas ir kita);

 • padėti mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį;

 • stebėti mokinių elgesį, pasiekimus, pamokų lankomumą, informuoti apie tai tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus), mokyklos administraciją, imtis adekvačių prevencijos priemonių;

 • vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

 Atnaujinta 2019 04 03

Hits: 23417

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir informaciniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Patvirtinkite savo sutikimą juos naudoti, paspausdami „Sutinku“. Daugiau informacijos apie privatumo politiką.