Tėvų klubo nariai dalyvavo konferencijoje

Spalio pradžioje mūsų mokyklos „Tėvų klubo“ nariai vyko į Rietavą. Ten jie dalyvavo konferencijoje „Tėvų vaidmuo ir atsakomybė kuriant palankią aplinką savo vaikų kokybiškam ugdymui“, kurios tikslas buvo – skatinti tėvų įsitraukimą į procesus, susijusius su bendradarbiavimu ugdant vaikus, dalyvaujant jų švietime ir sprendžiant jų laisvalaikio organizavimo klausimus. Konferencijos metu mokyklos „Tėvų klubo“ nariai drauge su mokyklos socialine pedagoge Sandra Kavoliene skaitė pranešimą „Tėvų dalyvavimo mokyklos gyvenime poreikis“. Pranešime buvo dalinamasi ne tik teorinėmis įžvalgomis, bet ir praktine „Tėvų klubo“ veiklos patirtimi mūsų mokykloje. Pastaroji sritis susilaukė ypatingo dėmesio iš kitų konferencijos dalyvių ir pranešėjų, kurių tarpe buvo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovas Gražvydas Kazakevičius, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis bei Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Audrius Murauskas.

Esame dėkingi Rietavo savivaldybės tėvų forumui už bendradarbiavimą, pasitikėjimą ir puikiai organizuotą konferenciją.

Socialinė pedagogė Sandra Kavolienė

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeIde7709168ff

Piešinių konkursas "Kaip aš įsivaizduoju sveikatą"

Prano Mašioto progimnazijos 1-4 kl. mokiniai dalyvavo piešinių konkurse "Kaip aš įsivaizduoju sveikatą". Nugalėtoju paskelbtas 4a kl. mokinys Nojus  Amilevičius (mokytoja B. Zubrickienė). Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras Nojų apdovanojo diplomu ir pakvietimu į "Kar kar " nuotykių parką. Dėkojame visiems mokiniams už nuostabius piešinius, pasidalintomis mintimis apie sveikatą ir sveikiname konkurso nugalėtoją!

                                                                 Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeIdafffc33941

Solidarumo bėgimas Prano Mašioto progimnazijoje

Š.m. spalio 13 –17 d.d. organizacija „Gelbėkit vaikus“, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, pakvietė visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinius dalyvauti pirmajame Solidarumo bėgime. Organizacija „Gelbėkit vaikus“ – įkurta 1991 m. Ji yra motininės organizacijos „Save the Children“, vykdančios vaiko teisių programas daugiau nei 120 pasaulio šalių, narė. Tai nepolitinė, nevyriausybinė ir nereliginė, už vaiko teises kovojanti organizacija, šiuo metu turinti skyrius trisdešimtyje Lietuvos miestų ir rajonų.

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos mokiniai į Solidarumo bėgimą įsijungė spalio 14 d. Į mokyklą jie rinkosi apsirengę sportine apranga; svarbu pastebėti, kad šis bėgimas turi ir ryškų edukacinį pobūdį – vaikai pagal galimybes atsinešė pinigėlių paaukoti skurstantiems Lietuvos ir Afrikos mokiniams. Kai visos klasės suskaičiuos surinktas lėšas, jos bus pervestos į specialią „Gelbėkit vaikus“ sąskaitą. Jų aukos bus skiriamos vienai iš pagrindinių vaiko teisių – teisei į išsilavinimą – užtikrinti. Lietuvos dienos centrų vaikams ir vaikams, lankantiems naująją mokyklą Mikutos kaime Zambijoje, bus nupirkta būtiniausių mokymosi priemonių. Atrodo, jog šio bėgimo prasmę pajuto visi Bėgimo dalyviai, tiek rinkdami aukas, tiek ir bėgdami numatytą distanciją. Bėgo visa mūsų mokykla, nors tokiam renginiui diena nebuvo palanki: pradinukų lietus dar pagailėjo, o 5-6 klasių mokinius jau gerokai sulijo. Pačių vyriausių (7-8) klasių mokinių visai negailėjo, lijo tikrai rudeniškas lietus. Sakytum, pati gamta parodė, kad kai kurie dalykai – pasiaukojimas KITO labui – nėra lengvi. Solidarumo bėgimą mokiniams primins specialūs lipdukai, padėkos lapai.

Gera pasidžiaugti savo mokiniais – šį bėgimą jie atliko kaip labai svarbią pareigą žmogiškumui.

                                                                                               Mokytoja Lijana Kulvietytė

P.S. Solidarumo bėgimo diena vaikų surinktos lėšos - 1225,02 Lt - pervestos į "Gelbėkit vaikus" sąskaitą.

            

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId463d1f9eee

 

Ugdymo karjerai diena

Spalio 10 d., penktadienį, progimnazijoje buvo organizuota netradicinė ugdymo karjerai diena. Anksti ryte, 7a, 7b ir 8c klasių mokiniai su auklėtojomis, išsiruošė į Vilnių ir Trakus.

Mokiniai buvo supažindinti net su trimis profesijomis: pirmiausia Trakuose aplankėme Senąją kibininę, kur dalyvavome kibinų gaminimo edukacinėje programoje ir nuo šiol vaikai pelnytai gali vadintis kibinų gaminimo meistrais, nes ne tik kibinus valgė, bet ir patys juos gamino. Kiekvienas vaikas buvo apdovanotas spalvingu pažymėjimu, o kai kurie ir papildomais prizais už parodytas žinias. Sužinojo kibinų gaminimo technologiją, jų atsiradimo istoriją.

Prisivalgę, pasigrožėję rudeniškais vaizdais Trakuose, išskubėjome į Vilnių, į Valdovų rūmus. Vaikus gidė supažindino su savo darbu ir pravedė ekskursiją apie mūsų kunigaikščius, jų gyvenimą ir istoriją. Vaikai buvo nekantrūs, nes laukė dar viena edukacinė programa Vichy vandens parke. Visi pasijutome tarsi dar kartą sugrįžę į vasarą. Buvo šilta ir jauku. Daug vandens, banguojanti jūra... Jaukiai susėdę ratu išklausėme dar vieną edukacinę programą „Šaunieji gelbėtojai“ ir gavome diplomą, kuris įrodo, kad šių klasių mokiniai susipažino su gelbėtojų ir gelbėjimo pagrindais ir gali įveikti bei padėti įveikti kitiems vandenyje iškilusius sunkumus.

                                                                     Mokytojos J.Lileikytė, L. Simutienė ir N. Bambalienė

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeIdc62fdbf4e6

 

 

 

 

 Na o kitų klasių mokiniai liko Klaipėdoje, bet taip pat įsimintinai praleido šią dieną. Jie su klasių vadovais dalyvavo išvykose, kurių metu turėjo puikią galimybę susipažinti su įvairiomis profesijomis. Plačiau apie tai skaitykite čia. 

 

Tarptautinės mokytojų dienos šventė

Spalio 3 d. mūsų progimnazija ir vėl prisipildė šilumos bei padėkos Mokytojui. Visa mokykla tądien buvo sklidina šventiškos nuotaikos ir džiugesio – juk Mokytojo diena! Šventė prasidėjo ryte. Aštuntokai pasitiko mokytojus su gėlėmis ir padėkos plojimais. Kiekvienam mokytojui buvo įteikti sveikinimo atvirukai. Aštuntokai kvietė mokytojus pasivaišinti mokinių keptais pyragais. Mokytojus nuotaikingai sveikino tėvelių klubas. Po pamokų mokytojai buvo pakviesti į nuotaikingą koncertą. Mokiniai dėkojo: “Ačiū Jums, Mokytojai, kad padedate statyti mūsų gyvenimo pamatus!” Visi mokytojai džiaugėsi, buvo puikios nuotaikos ir kalbėjo: „Tokiomis akimirkomis prisimeni, kodėl esi mokytojas ir kodėl pasirinkai ugdytojo kelią. Pasisemi pilną saują to džiugesio, energijos ir nešiesi ją stengdamas dar ilgai neišbarstyti. Ačiū, mielieji mūsų mokiniai!“

                                                           Aštuntokai ir jų auklėtojos

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeIda601b2b932

Projektas „Vėjas – laivo padėjėjas“

Š. m. rugsėjo 19 d., penktadienį, progimnazijoje buvo organizuota netradicinė ugdymo diena, kurios metu buvo vykdomas Klaipėdos jūrų muziejaus projektas „Vėjas – laivo padėjėjas“.

Mūsų mokyklos 1-4 klasių mokiniams buvo parengta programa „Svečiuose pas seną žveją“. Kiekvienoje klasių grupėje vyko skirtingi edukaciniai užsiėmimai.

Pirmoms klasėms buvo parengtas edukacinis užsiėmimas „DIRBDYSIU LAIVĘ“, antroms klasėms - „DIRBDYSIU VĖTRUNGĘ“, trečioms klasėms- „KUR GYVENO ŽVEJAS?“, ketvirtoms klasėms- „KAIP RENGĖSI ŽVEJAS IR ŽVEJIENĖ?“

Edukacinio užsiėmimo „DIRBDYSIU LAIVĘ“ metu pirmokėliai susipažino su seniausiomis Kuršių marių burvaltėmis. Sužinojo, kaip statomi laivai, kokia jų paskirtis. Aptarė, kokiomis spalvomis buvo dažomomi burlaiviai anksčiau. Kiekvienas mokinukas pasigamino po asmeninį burlaivį. Mokytoja pasiūlė eksperimentuoti ir nudažyti savo burlaivius mėgstamiausiomis spalvomis, bures papuošti savo vardais, burlaivį papuošti savo sukurta vėliava. Vaikams buvo smagu, nes kiekvienas turėjo po savo „laivą“.

Edukacinio užsiėmimo „KUR GYVENO ŽVEJAS? metu trečiųjų klasių moksleiviai vaizdžiai ir nuotaikingai susipažino su XVII‐XX a. pr. žvejo gyvenamosios aplinkos detalėmis, ypatumais, senąją architektūra. Mindami mįsles, žaisdamietnografinius žaidimus mokiniai sužinojo, kokie yra žvejo sodybos trobesiais bei kokia jųpaskirtis. Po užsiėmimo beveik kiekvienas gebės atskirti ir apibūdinti trobą, klėtį, tvartą, rūkyklą, pirtį, rūsį. Mokiniams smalsu buvo susipažinti su ir žvejo buitimi. Kiekvienas turėjo galimybę paklausti, pasidalinti savo žiniomis su kitais, dalyvauti diskusijose bei sukurti po savo paties iliustruotą knygelę „Kur gyveno žvejas“.

Edukacinio užsiėmimo „KAIP RENGĖSI ŽVEJAS IR ŽVEJIENĖ“ metu ketvirtų klasių mokiniams buvo pristatyti kasdieniniai ir šventiniai žvejų rūbai. Mokiniai sužinojo jų senovinius pavadinimus, galėjo paliesti audinius ir palyginti juos su šių laikų audiniais. Gavę atvirukų komplektą, kirpo, spalvino ir rengė popierinius žvejo ir žvejienės modelius.

                                                                     Mokytoja Irena Micevičienė

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeIda54a69f728

Trečiokų išvyka į Šiaulius

3a, 3c ir 3d klasių mokiniai rugsėjo 29 dieną lankėsi Šiaulių saldainių fabrike „Rūta", įsikūrusiame net 1913 m. Pirmiausia ekskursijos vadovė pasakojo apie kakavmedžius, sužinojome, kad kakavos pupeles actekai naudojo vietoje pinigų. Centrinės Amerikos gyventojai pirmieji išmoko gaminti šokoladą. Dar muziejaus darbuotoja papasakojo apie „Rūtos“ fabriko įkūrimą, vėliau žiūrėjome filmą apie fabriką. Tada apsirengėme specialiai skirtais apsauginiais rūbais: kepurėmis, prijuostėmis ir išmėginome savo jėgas gaminant įvairius šokoladinius skanėstus. Čia pat juos ragavome. Mokiniai labai džiaugėsi „saldžiąja" ekskursija, kuri visiems paliko didžiulį įspūdį.

Po to vykome į Žaliūkių malūnininko sodybą, kur mus maloniai priėmė šeimininkė. Troboje jau buvo iškūrenta krosnis, duonkubilyje tešla iškilusi. Susėdę prie stalo, išgirdome pasakojimą apie sunkų duonos kelią nuo sėjos iki stalo, susipažinome su valstiečių buityje gyvavusiomis duonos kepimo tradicijomis. Viena smagiausių akimirkų, kai vaikai patys minkė tešlą, formavo nedidelius duonos kepaliukus - pagrandukus, juos pažymėjo savo sugalvotu ženklu. Kol duonelė kepė krosnyje, malūnininkas pakvietė susipažinti su malūnu, kuris buvo pastatytas apie 1875–1880 m. vokiečių Danielių šeimos ir yra vienas iš nedaugelio Šiaulių istorijos liudininkų.

Taip pat aplankėme šv. apaštalų Petro ir Povilo katedrą, kuri buvo pastatyta maždaug prieš 400 metų. Didelį įspūdį paliko Kryžių kalnas.

Vakare, pilni įspūdžių, grįžome namo.

D. Trakumienė, R. Tirūnienė, R. Michejeva

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId2e411f1b36

Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d. mokykloje buvo paminėta Europos ir kalbų diena.

Iš ryto mokiniai bei mokytojai buvo pasitinkami sveikinimais. Vyko radijo laida, kurioje mokiniai kalbėjo ir sveikinosi anglų, rusų, vokiečių bei italų kalbomis. Vyko netradicinės anglų kalbos pamokos. Mokiniai vertė patarles į kitas užsienio kalbas, susipažino su įvairiomis Europos šalimis.

Aktų salėje mokiniai keliavo po įvairias pasaulio šalis. Antros klasės mokiniai mokė sveikintis įvairiomis kalbomis, ketvirtų klasių mokiniai pasakojo trijų medžių istoriją, 5a klasės mokinė Vanesa kalbėdama itališkai mokino pasigaminti makaronus, o Gabrielė rusų kalba mokė pasigaminti rusišką arbatą.

Buvo pasidžiaugta prasminga diena ir tuo, kad mokytis gali būti ne tik naudinga, bet ir įdomu.

Organizatoriai

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId23a3d0460a

Edukacinė šeštokų pamoka Jūrų muziejuje

Rugsėjo 19 d. 6a ir 6b klasių mokiniai edukacinei pamokai išsiruošė į Jūrų muziejų. Ką gali žinoti, gal šiems mokiniams  Baltijos jūra nebus tik gimtojo krašto dalis, bet išves į pasaulio jūras ir vandenynus. O kad svajonės gimtų vaikystėje, kad vėliau galėtų jas puoselėti ir įgyvendinti, svarbu jau dabar ne vien vizualiniai, bet ir praktiniai jūreivio įgūdžiai. Viena šeštokų (6a) grupė šį kartą mokėsi megzti jūreiviškus mazgus. Mazgas jūroje  - svarbus dalykas, nesumegsi, nesuriši, jūra greitai parodys, ko toks jūreivis tevertas. Smagu buvo bent pramokti šio veiksmo gudrybių.  Vaikai labai stengėsi  ir jiems pavyko. Kita grupė (6b) tyrinėjo laivą „Dubingiai". Tiesa, jis krante, bet ar tai svarbu, jei bent valandą tampi jūreiviu ir visa ko mokaisi.

Grupės susitiko prie ruonių voljero. Ak, tie ruoniai ir ruoniukai. Labai smagu juos ganyti: žiūrėk tai čia nosiukę iškišę, tai jau ten nuplaukę.  Malonumas.

O paskui neilgas kelias molu ir platus paplūdimys žaidimams ir pramogoms. Diena lyg dovana jauniesiems keliautojams, gal ir būsimiesiems jūrininkams. Ko tokiu oru nepasivaikščioti, tad pėstute iki kelto.

Gera, kad greta kitų programų yra ir tokia.

    
Auklėtojos Vaida ir Lijana
View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId09309106e7

Rudens krosas

Rudens krose Klaipėdos miesto mero taurei laimėti dalyvavo  didelė  Prano Mašioto progimnazijos grupė.  Diena nebuvo palanki bėgikams: gana vėsi, pūtė stiprus vėjas. Ir nors šį  kartą taurės nepasisekė laimėti, džiugino mokinių sportinis  nusiteikimas, optimizmas ir drausmė. Mokiniai pasiryžę taurę  iškovoti   pavasario krose, kai jie  bus „geresnės sportinės formos" po per metus įgyto  pasiruošimo kūno kultūros pamokose . Palinkėkime jauniesiems sportininkams sėkmės.

Mokytoja Lijana
View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeIdbec06d2e89

Akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“

Siekiant atkreipti didesnį dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą, skatinti mokinius aktyviai leisti laisvalaikį, išmokti atsipalaiduoti po protinio darbo, rugsėjo 22 – 26 dienomis progimnazijoje organizuojama akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“ .

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId1404e38838

Standartizuoti testai

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui suteikiant tinkamą pagalbą, taip pat rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

2013 m. mūsų mokyklos 4-ų klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro parengtų standartizuotų testų patikrinime, o 2014 m. gegužės mėnesį jau dalyvavo ne tik 4-ų, bet ir 8-ų klasių mokiniai. Ketvirtokai atliko skaitymo, rašymo ir matematikos, o aštuntokai – skaitymo, rašymo, matematikos ir istorijos testus. Džiaugiamės gerais mūsų mokyklos mokinių rezultatais:

4-ų klasių mokinių pasiekimai

8-ų klasių mokinių pasiekimai

Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio ST rezultatų ataskaitoje pateikiamus duomenis

Kviečiame į būrelį „Avio ir hidro modeliavimas“

Papildomo ugdymo būrelis ,,Avio ir hidro modeliavimas” skirtas 5–8 klasių mokiniams (mokytojas A.Gedvilas). Būrelis skirtas tenkinti moksleivių saviraišką, įgyvendinti modelyje idėją, išbandyti savo jėgas, plėtoti technine nuovoką. Būrelyje ugdytiniai supažindinami su modeliavimo istoriją, modelių vaidmeniu technikoje ir kasdieniame gyvenime.

Užsiėmimų metu mokiniai išmoksta sudaryti ir skaityti paprasčiausių modelių brėžinius, supažindinami su įvairiomis medžiagomis, jų apdorojimo technika ir technologijomis. Darbo procese mokiniai susipažįsta su įvairių konstrukcinių medžiagų savybėmis, mokomi racionaliai ir taupiai naudoti žaliavas. Supažindinami su antrinio panaudojimo ir atliekų realizavimo galimybėmis.

Užsiėmimų metu mokiniai mokomi teisingų ir racionalių darbo veiksmų ir operacijų. Konstruodami įvairius modelius, mokiniai susipažįsta su lėktuvų, laivų, automobilių pagrindiniais konstrukciniais elementais, veikimo principais. Dalyvaujant įvairuose modelių varžybose, sudaromos galimybės pajusti kūrybinio darbo teigiamas emocijas ir atlikto darbo, kaip kūrybos rezultato, džiaugsmą.

Plačiau susipažįsta su konstrukcinėmis medžiagomis, jų savybėmis. Išmoksta naudotis įvairiais įrankiais, prietaisais, priemonėmis, įrenginiais, staklėmis. Sužino jų paskirtis ir panaudojimo galimybes tuo pačiu susipažįsta su saugaus darbo jomis taisyklėmis. Išmoksta dizaino pagrindų ir išmoksta juos taikyti kūryboje. Sužino apie energijos ir medžiagų taupymo būdus ir atliekų panaudojimo galimybes. Išmoksta pagaminti praktiškus, funkcionalius ir estetiškus gaminius, modelius.

Visus besidominančius kviečiu ateiti ir išbandyti savo jėgas!

Mokytojas Antanas Gedvilas

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId0c88377d19

Netradicinė diena

Š. m. rugsėjo 19 d., penktadienį, progimnazijoje organizuojama netradicinė ugdymo diena, kurios metu bus vykdomas Klaipėdos jūrų muziejaus projektas „Vėjas – laivo padėjėjas“. Su projekto programa galite susipažinti čia.

„Prikelk antram gyvenimui“

Šiais mokslo metais daug dėmesio skyrėme ekologijai. Po mokykloje vykusios „Eko“ savaitės buvome pakviesti dalyvauti respublikiniame jaunųjų rūbų dizainerių konkurse-festivalyje „Kitokia mada-2014“, kuris vyko š.m. gegužės 29 dieną Gargždų kultūros rūmuose. Reikėjo pristatyti avangardinę (alternatyvią), gatvės mados, netradicinių formų, medžiagų bei sprendimų šiuolaikinę mados ar nešiojamų rūbų kolekciją. Mokyklos mokiniai Dargevičiūtė Viktorija (6a kl.),Varnelytė Gabija (6 a kl.), Janutytė Justė (6 b kl.), Viluckytė Aušrinė (6 b kl.), Račkys Simas (7c kl.), Rubytė Dominyka (7 c kl.), Kiaupaitė Kotryna (7 c kl.), Abromaitė Šarūnė (8 c kl.), Rainytė Ieva (8 c kl.) sukūrė ir pristatė kolekciją „Prikelk antram gyvenimui“, kurią sudarė 7 modeliai: 6 suknelės ir vyriškas kostiumas. Visi rūbai buvo nunerti ar numegzti iš šiukšlių maišų. Žiūri komisijai mūsų mokyklos kolekcija patiko ir skyrė nominaciją „Kolekcija geriausiai atskleidusi minties aktualumą“.

Kolekciją paruošti padėjo chemijos mokytoja Loreta Pocienė, geografijos mokytoja Rasa Rapolavičienė, anglų kalbos mokytoja Virgina Kerdokienė, choreografijos mokytoja Rūta Alfanienė. Mokiniams šukuosenas kūrė Rubytės Dominykos mama.

Filmuotą renginio medžiagą galite peržiūrėti https://www.youtube.com/watch?v=QHYX-_f6n5s (mokyklos kolekcijos „Prikelk antram gyvenimui“ pristatymas 13.56 min.)

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId66eb0bc6f8

Mokyklos garbė 2014

Mokslo metų pabaigoje, kaip ir kiekvienais metais, mokykloje vyko gražiausia metų šventė „Mokyklos garbė 2014“, kurios metu padėkos raštai už puikų mokymąsi buvo įteikti 90 mokinių, 110 mokinių buvo apdovanoti už mokyklos vardo garsinimą olimpiadose, konkursuose mieste ir Respublikoje. Renginio metu mokytojams buvo padėkota už kryptingą ir sėkmingą mokinių paruošimą. Padėkos, už pagalbą klasės bei mokyklos bendruomenei buvo įteiktos 49 tėveliams. Visiems mokiniams, mokytojams, mokinių tėveliams skambėjo dainos, buvo skirtos eilės ir šokiai. Tikimės, kad ir kitais mokslo metais turėsime tokį pat gausų būrį mokyklos bendruomenės narių, kuriais galėsime didžiuotis.

Pabėgę iš virtualios erdvės

Taip pasijuto 5a ir 5b klasių mokiniai, gegužės 30 d. išsiruošę į kelionę Klaipėda – Druskininkai vaizdingomis Nemuno pakrantėmis.

Štai tikrų tikriausia pilis- Raudonės. Valandėlę gali pasijusti esas jos savininkas, įnamis ar dar kas kitas, juk aplinka reali, tikra, piliška ... Palei Nemuną nusitiesęs kelias atveria vis naujus vaizdus – kokia graži bevirstanti į vasarą pavasario žaluma, tolumų erdvė, Dzūkijos peizažas. Ar gali taip būti? Gali.

O paskui pasivaikščiojimas po Grūtą – čia dabar apgyvendinti ir įvairūs gyvūnai, pramogos ir šėliojimai vandens parke.

Grįžtame vėlai vakare nė kiek nepavargę, džiugūs. Akys pilnos Lietuvos vaizdų, širdys pramogų, įspūdžių, Druskininkų 220 jubiliejaus akimirkų. Gera. Juk pabėgome nuo kompiuterinių žaidimų, virtualios erdvės į šimtąkart gražesnę tikrovę. Kelionėje mus lydėjo ir sergėjo nuo netikėtumų mamos Lina ir Malvina. Dėkojame joms už rūpestį ir dėmesingumą.

Auklėtojos Vaida ir Lijana

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId7c46ad3518

Popietė „Prano Mašioto pasakos angliškai“

Gegužės 22 dieną vyko popietė „Prano Mašioto pasakos angliškai“. Aštuntų klasių mokiniai išvertė P. Mašioto pasakas ir jas iliustravo. Popietėje mokiniai ne tik pristatė savo sudarytą P. Mašioto pasakų rinkinį, bet ir suvaidino išverstas pasakas.

Aštuntų klasių mokiniai, kurie vertė ir iliustravo P. Mašioto pasakas: E. Vaišnoraitė, R. Šimkus, G. Joskaudaitė, E. Budrytė, A. Ilakis, G. Gorodničevaitė, G. Dobrovolskytė, E. Artamonova, A. Markauskaitė.

Anglų k. mokytoja Z. Juškaitė

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId24eb59dfdd

Sakralinės muzikos festivalis-konkursas „Lakštingala 2014“

Gegužės 10 dieną Šiaulių kultūros centre vyko II-asis respublikinis vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalis-konkursas „Lakštingala 2014“. Festivalyje-konkurse dalyvavo 46 kolektyvai, iš viso net 350 dalyvių iš Šiaulių, Kauno, Panevėžio, Kelmės, Užvenčio, Šaukėnų, Radviliškio, Šeduvos, Klaipėdos, Rokiškio ir Vilniaus.

Prano Mašioto progimnazijos sakralinės muzikos ansamblis "Pajūrio vaikai" užėmė I-ąją vietą vaikų iki 11 metų amžiaus grupėje. Be I-osios vietos diplomo, vaikai į Klaipėdą parsivežė ir prisiminimus iš šokolado muziejaus bei Kryžių kalno.

Ansamblio nariai nuoširdžiai dėkoja 7c klasės mokiniui Lukui Šiauliui už akomponavimą gitara.

Muzikos mokytoja Dalia

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeIdcfbe0af8f1

Konkursas „Žodi suskambėk“

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą...

Kristijonui Donelaičiui- 300

Šie Kristijono Donelaičio žodžiai pažadino ir pačius geriausius Klaipėdos miesto skaitovus, kurie pradžiugino mūsų širdis skambiu žodžiu. Šiais metais balandžio 29 dieną Klaipėdos miesto 1-4 klasių skaitovų konkurse „Žodi suskambėk“ mūsų mokyklai atstovavo 4a klasės mokinė Gabrielė Rinkevičiūtė. Pelniusi ir žiūrovų, ir komisijos simpatijas, Gabrielė užėmė III –ąją vietą.

Mokytoja Irena Micevičienė

View the embedded image gallery online at:
http://www.masiotas.lt/#sigFreeId9c1153f56f